Informazioa eta ezagutza sortzeko gaitasuna duten Europako nahiz nazioarteko kanpo-testuinguruetarako antena.

HAZIk zaintza-zerbitzua egiten du joerak atzemateko, informazioa lortzeko eta ezagutza sortzeko Europako eta nazioarteko testuinguruetan, eztabaida-foroetan, berrikuntzan…

Ezagutza hori HAZI barrura bideratzen da, enpresari berari eragiten dioten erabakiak hartzeko, baita Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekosistemara ere, sektorearen behar eta erronka aldakorretara hobekien egokitzen den moduan proiektatzeko eta jarduteko.

Geroa Gaur

Ekitaldien antolakuntza (aurrez aurre eta online), HAZI barruko langileentzat nahiz gertuko sektore-ingurunearentzat. Ekitaldi horiek epe labur edo ertainean sektorean eragiteko gaitasuna duten joera eta gai berritzaileei buruzkoak izango dira.

Prospektiba-buletina

Hileroko buletina, HAZIri eta gertuko inguruneari bideratua. Buletin horrek modu sintetikoan eta grafikoan jasotzen ditu helburu eta lan-ildo nagusietarako interesgarriak diren alderdiak, informazio-input bakoitzean sakontzeko aukera emanez.

Prospektiba-antena

Ekitaldi, joera eta politiken (bereziki Europakoen) jarraipena egiteko eta informazioa bideratzeko antenak hedatzea eta, hala badagokio, horiek HAZIren eta Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzaren interes-lerroetan nola txertatzen diren aztertzea.

Geroa Gaur

Ekitaldien antolakuntza (aurrez aurre eta online), HAZI barruko langileentzat nahiz gertuko sektore-ingurunearentzat. Ekitaldi horiek epe labur edo ertainean sektorean eragiteko gaitasuna duten joera eta gai berritzaileei buruzkoak izango dira.

Prospektiba-antena

Ekitaldi, joera eta politiken (bereziki Europakoen) jarraipena egiteko eta informazioa bideratzeko antenak hedatzea eta, hala badagokio, horiek HAZIren eta Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzaren interes-lerroetan nola txertatzen diren aztertzea.

Prospektiba-buletina

Hileroko buletina, HAZIri eta gertuko inguruneari bideratua. Buletin horrek modu sintetikoan eta grafikoan jasotzen ditu helburu eta lan-ildo nagusietarako interesgarriak diren alderdiak, informazio-input bakoitzean sakontzeko aukera emanez.