Lege-oharra

Webgune honen eta bertako edukien jabetza-eskubideak HAZIren titulartasunekoak dira, eta beretzat gordetzen du, edozein unetan eta aurrez ohartarazi beharrik izan gabe, webguneko informazioan, konfigurazioan edo aurkezpenean edozein aldaketa egiteko ahalmena.

Webgune honetan jasotako informazioaz egin daitekeen erabilera, beraz, hori egiten duenaren erantzukizuna da. HAZIk ez du inolako erantzukizunik izango webgunean sartzeak eta bertako informazioa erabiltzeak eragin ditzakeen ondorioei dagokienez, bere eskumenak zorrotz erabiliz bete behar dituen lege-xedapenen aplikaziotik ondorioztatzen diren jardueretan izan ezik.

HAZIk ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen webgune honetan aipatzen diren hirugarrengoen webguneen esteketako edukiengatik edo konexioagatik.